Just My Life & My Work

關於恆河沙

最近上天界視訊,老師時常提到一個名詞「恆河沙」,表示修行要能走過恆河沙,那恆河沙到底是什麼意思呢?沒想到在我身旁的蘇菲雅也有聽過~

找到維基百科的描述:

譬喻
恆河(梵語:गङ्गा,轉寫:Gangā),為印度五大河之一,發源於西藏的喜馬拉雅雪山,向東南流,注入孟加拉灣。其源高且遠,其河寬且長,河中的沙,又細又多,超過世界諸多河流,又因為是天竺(古印度)諸國的共同的聖河,爲大家所悉知悉見,所以佛說法時,常以恆河沙譬喻極多之數,有「像恆河的砂子這麼多」的意思,爲概數表述。

數量單位
恆河沙亦為印度大數之一,恆河沙作為數量單位,其具體爲多少,依不同的時代和地區有著不同的說法,到現在人們仍然對其的解釋有分歧。通常指1052(現行)到1056的數量值。除了「恆河沙」,又有「十恆河沙」、「百恆河沙」、「千恆河沙」三個單位。

後隨佛教引入中國,爲中國古數學所用;也進入了漢語成語。「恆河沙數」便是指數值大不可數。

此外百度也有更詳細的資料:

恒河沙(梵文Ganga-nadi-valuka),為佛教用語,也做恒河砂、恆砂、恒沙等。恒河,為印度五大河之一。發源於西藏的雪山(喜馬拉雅山),向東南流,注入孟加拉灣。

其源高且遠,其河寬且長,河中的沙,因細故多,為閻浮提諸河所不及,又為大家所悉知悉見,所以佛說法時,常以譬喻極多之數。恒河沙也是漢字文化使用的數量單位,恒河沙作為數量單位由於不同的時代和地區有著不同的大小,到現在人們仍然對其的解釋有分歧。通常指10的52次方到10的56次方的數量值。

 • 中文名:恒河沙
 • 外文名:countless like the sand of the Ganges
 • 近義詞:不計其數
 • 反義詞:寥若晨星
 • 梵文:Ganga-nadi-valuka

大般涅槃經》中,佛告迦葉菩薩:

“善男子,若有眾生於熙連河沙等諸佛所發菩提心,乃能於是惡世受持如是經典,不生誹謗。
 “善男子,若有能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,愛樂是典,不能為人分別廣說。
 “善男子,若有眾生於二恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,正解信樂,受持讀誦,亦不能為他人廣說。
 “若有眾生於三恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,雖為他說,未解深義。
 “若有眾生於四恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中一分之義。雖复演說,亦不具足。
 “若有眾生於五恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,廣為人說十六分中八分之義。
 “若有眾生於六恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中十二分義。
 “若有眾生於七恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中十四分義。
 “若有眾生於八恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,亦勸他人令得書寫;自能聽受,复勸他人令得聽受;讀誦通利,擁護堅持;憐愍世間諸眾生故,供養是經,亦勸他人令其供養;恭敬尊重,讀誦禮拜,亦復如是。具足能解,盡其義味,所謂如來常住不變,畢竟安樂。廣說眾生悉有佛性,善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已,建立如是無上正法受持擁護。

註釋:熙連河是印度恒河的一條支流。

總之恆河沙就是數量非常大的意思~

參考:百度 – 恒河沙WiKi – 恆河沙

隨意留個言吧:)~

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

標籤雲

%d 位部落客按了讚: